Implementacija Montrealskog Protokola u Crnoj Gori

Crna Gora je 28. juna 2006. godine, kao nezavisna država, postala 192. članica Ujedinjenih nacija (UN), čime su stvoreni uslovi za ratifikaciju svih konvencija deponovanih kod Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Putem sukcesije, 23. oktobra 2006. godine Crna Gora je ratifikovala Bečku konvenciju, Montrealski protokol i Amandmane na Montrealski protokol.

 

 
Agreement Year of adoption Ratified by the Montenegro
Vienna Convention on Protection of the Ozone Layer 1985 Succession from the former SFRJ, 23 October 2006
Montreal Protocol on Substances That Deplete Ozone Layer 1987 Succession from the former SFRJ, 23 October 2006
London Amendment 1990 Succession from the former SCG, 23 October 2006
Copenhagen Amendment 1992 Succession from the former SCG, 23 October 2006
Montreal Amendment 1997 Succession from the former SCG, 23 October 2006
Beijing Amendment 1999 Succession from the former SCG, 23 October 2006
 
Crna Gora ne proizvodi supstance koje oštećuju ozonski omotač, već se cjelokupna količina sustanci koja se troši uvozi. Uvoz /izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač kao i proizvoda koja sadrži ove supstance vrši se na osnovu dozvola koje izdaje Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine. (Sistem dozvola uspostavljen je 2004. godine kada je dozvole izdavalo tadašnje Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenja prostora).
 
Regulativa u Crnoj Gori