Projekat zamjene CFC- a u Elektroindustriji "Obod" iz Cetinja

Investicioni projekat, zamjene CFC-a u proizvodnji frižidera i zamrzivača, za preduzeće “Elektroindustrija "Obod" iz Cetinja otočeo je 2001. godine, a realizovan je putem bilateralnog ugovora sa Republikom Italijom.
Cilj projekta je bio da se zamijeni upotreba CFC- 11 sa ciklopentanom i upotreba CFC -12 sa HFC 134a u proizvodnji domaćih frižidera i zamrzivača u Obodu. Projekat je završen 2007. godine i 94, 8 tona CFC-a je eliminisano.