Institucionalno jačanje

Kancelarija za ozon osnovana je 1 septembra 2007. godine pri Ministrastvu turizma i zaštite životne sredine. »

Nacionalni program za eliminaciju supstanci koje oštećuju ozonski omotač

Kao konkretan korak u implementaciji Montrealskog protokola, u septembru 2007. godine, Vlada Crne Gore usvojila je Nacionalni program, koji je pripremilo Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine u saradnji sa UNIDO-om, kao implementirajućom agencijom, uz finasijsku pomoć Multilateralnog fonda za implementaciju Montrealskog protokola. »

Plan konačne eliminacije hloroflorougljovodonika (CFC-a)

Osnovni cilj plana je da obezbijedi blagovremeno, održivo, isplativo i ubrzano eliminisanje CFC predviđeno Montrealskim protokolom. U tom smislu plan predviđa: uvođenjem sistema rekuperaciju i recikliranje rashladnih fluida, obuke servisera i obuke carinskih službenika. Sistem rekuperacije i recikliranja će omogućiti Crnoj Gori da i poslije 1. januara 2010. god., održava i servisira uređaje koji sadrže CFC supstance, a koji još uvijek nisu povučeni iz upotrebe. »

Demostracioni projekat zamjene čilera

Izvršni komitet Multilateralnog fonda je na 47. sastanku, održanom u novembru 2005. godine, odobrio demonstracioni projekat za zamjenu čilera u četiri zemlje (Rumunija, Hrvatska, Makedonija, Srbija i Crna Gora). »

Projekat zamjene CFC- a u Elektroindustriji "Obod" iz Cetinja

Investicioni projekat, zamjene CFC-a u proizvodnji frižidera i zamrzivača, za preduzeće “Elektroindustrija "Obod" iz Cetinja otočeo je 2001. godine, a realizovan je putem bilateralnog ugovora sa Republikom Italijom. »