Šta je ozonska rupa?

"Ozonska rupa" je područje značajnog smanjenja koncentracije ozona, sa tendencijom formiranja iznad Antarktika, usljed specifičnih klimatsko-temperaturnih uslova koji pogoduju hemijskim reakcijama razgradnje ozona. Prvi put, "ozonska rupa" je primjećena 1985. godine.