Proba

Test»

Kako nastaje i nestaje ozon?

Ozon je gas blijedo plave boje sastavljen od tri atoma kiseonika (O3).Prirodno se stvara u gornjim slojevima atmosfere uz pomoć snažnog ultra ljubičastog (UV) zračenja koje dolazi sa Sunca. »

Šta je ozonska rupa?

"Ozonska rupa" je područje značajnog smanjenja koncentracije ozona, sa tendencijom formiranja iznad Antarktika, usljed specifičnih klimatsko-temperaturnih uslova koji pogoduju hemijskim reakcijama razgradnje ozona. Prvi put, "ozonska rupa" je primjećena 1985. godine. »

Uzroci oštećenja ozonskog omotača

Najčešći uzroci oštećenja ozonskog omotača su emisije supstanci, koje u različitim kombinacijama sadrže hemijske elemente hlor, fluor, brom, ugljenik i vodonik, poznatije pod nazivom supstance koje oštećuju ozonski omotač.»